Uitbreiding audioinstalllatie VV RijenGotcha heeft een compleet audioplan uitgewerkt voor het sportcomplex in Rijen. Fase3 is hiermee afgerond.

Er is een digitale audiokoppeling gemaakt tussen de kantine en de bestuurskamer 50 meter verderop. Naast de bestaande microfoon is er een extra draadloze omroepmicrofoon geleverd waarmee men zonder problemen over het hele hoofdveld kan lopen en spreken. Met een simpele druk op de knop bepaald men vanuit de kantine of de bestuurskamer waar de microfoon te horen is. Voor een noodsituatie hebben we een speciale rode knop. Alle muziek wordt uitgeschakeld en alleen de omroepmicrofoon is actief.

Functionele audio van Ecler.

Gotcha denkt graag mee.

microfoon